Sources

[S1] Ministerialbok for Kors (Grytten, Romsdal) 1818-1853

[S2] Film NT 3, Bok 8 (Ålesund bibliotek)

[S3] Finne-Grønn, S.H.: Slekterne Riis og Strøm. Oslo, 1935 (Pr)

[S4] Raabe, Olaf: Mine 16 tippoldeforeldre. Oslo, 1997 (Pr)

[S5] Kirkeboken for Aker (prestens), per. 1842-1852 (Microfische MINI 19 - 20/23)

[S6] Lensvikboka

[S7] Gardssoge for Borgund og Giske

[S8] Eidskog bygdebok, bd. 3

[S9] Flood, Constantius: Under krigen 1807-1814. Christiania, 1892 (Dm)

[S10] Dunker, Conradine: Gamle dage. Erindringer og tidsbilleder. 1909 (Dm)

[S11] Moestue, Sven: Slekten Moestue. Oslo, 1964 (Pr)

[S12] Bygdebok for Lesja, bd. 1

[S13] Lindstøl, T : Stortinget og statsraadet 1814-1914, 1914

[S14] Familien Bernhoft 1550-1883

[S15] Totens bygdebok, bd. IV

[S16] Riddarhuset: Äldre svenska frälsesläkter (F. Wernstedt) 1957, 1965 (UBO)

[S17] Økern, Heidi: E-melding (2/10-98) heidi.okern@oslo.itservice.telenor.no

[S18] Nicolaisen, Kari: E-melding av 15/9-98, 17:20

[S19] Hjorthøy: Beskrivelse over Gudbrandsdalen Prosti

[S20] Kleiven, Rubert A.: Slekta vår

[S21] Røvig, Henrik: Raumadalsfolket. (UBO/L)

[S22] Haanshus, Ingeborg: Bartskjær, stadskirurg i Bragernes Jesper Gram, NST XXIV

[S23] Steinnes, Asgaut

[S24] Hougen, Engebret: Ættesoge for Gudbrandsdalen, bd. I-III, Lhmr 1953

[S25] Norlin, Gunnar: Bratt af Höglunda, a. Brattsläkter, sl.Wallmann, GF S&H 3-1973

[S26] Hougen, Engebret: Ættesoge for Gudbrandsdalen, bd. II, 1955 (-67, -84)

[S27] Bugge, Mogens: "Våre forfedre"

[S28] Personalhistorisk Tidsskrift, bd. 2, 1881

[S29] Bugge, Mogens: Schjerven i Lardal

[S30] Bratt, Helmer: Några anteckningar om sl. Bratt från Brattfors .. , 1951 (Dm/L)

[S31] Elgenstierna, Gustaf: Den introduc. Svenska adelns ättartavlor, 1925 (UBO)

[S32] Bratt, Christian: Bratt från Brattfors. En släktkrönika. Sthlm, 1992 (UBO)

[S33] Thaulow: Personalistorie for Trondhjem om omegn

[S34] Gløersen, J : Dødsfall i Norge 1826-1840, 1970

[S35] Waaler, Fredrikke: Slegten Rynning og dens sidelinjer, 1918.

[S36] Erlandsen, A : Geistligheden i Trondhjems Stift, bd. 2. 1855

[S37] Gløersen, J : Dødsfall i Norge 1763-1825, 1964

[S38] Erlandsen, A : Geistligheden i Trondhjems Stift, bd. 1. 1844

[S39] Bernhoft, Emilie: Stamtavle over slægten Bernhoft, Christiania, 1885

[S40] Ovenstad, O.: Militære biografier, bd. 1 (1958)

[S41] Munthe: Vore Fælles Aner

[S42] Vaagland, N. M.: Halsaboka, bd. I (1954)

[S43] Sandberg, Sverre og Johannes: Slekten Sandberg 1728-1960, Oslo, 1960

[S44] Bugge, Kjeld: Skiftet etter herr Steen Meldahl til Snåsa, NST XX

[S45] Personalhistorisk Tidsskrift, bd. 5, 1884

[S46] Erlandsen, A : Geistligheden i Tromsø Stift (1875)

[S47] Finne-Grønn, S.H.: Elverum. En bygdebeskrivelse, bind I (1909)

[S48] Thomle: Omkring Røine

[S49] Bugge, Kjeld: Skiløperkapteinen Paul Gaarder (1692-1745). NST XXX

[S50] Ovenstad, O.: Militære biografier

[S51] Berge, Peder: Meldal kyrkje 1650-1861 (Orkanger, 1950)

[S52] Fjeldberg, Arve U.: Proprietærene Parelius på Hitteren og hand.st Hopsø (1993)

[S53] Årsskrift for Nordmøre Historielag (årgang 1928)

[S54] Gardtales i Valsøyfjord

[S55] Bjørkenes B.H. og Jensen M.: Folk og slekt i Gamle Trondenes

[S56] Skjelderup, Arthur: Slægtsh. medd. om fam. Skjelderup og Clouson, Chria, 1915

[S57] Halvorsen H., Kosbergløkk J.: Rennebuboka, bd. III

[S58] Ovenstad, O.: Militære biografier, bd. 2 (1949)

[S59] Dansk biografisk leksikon, 3. utg., bd. 8 (1981)

[S60] Hemneboka

[S61] Scandinavian Biographical Archive, mikrofilmkort A-322

[S62] Stene, N.: Artikkel om Kruckow'erne i Norge (NST III)

[S63] Berg, Henry: Trondheim før Cicignon (Trhj. 1951)

[S64] Personalhistorsik Tidsskrift, 1.r.III 1882 (Art. av Huitfeldt-Kaas, H.J.)

[S65] Boka om Land, bd. VII (1996)

[S66] Bygdebok for Drangedal

[S67] Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, bd. XIV

[S68] Finne-Grønn, S.H.: Artikkel, Norsk Slektstidende V

[S69] Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, bd. III

[S70] Gløersen, J : Dødsfall i Norge 1763-1850

[S71] Moksnes, Leif: Frostaboka II Frb2

[S72] Gløersen, J : Dødsfall i Norge 1841-1850, 1987

[S73] Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, bd. XVII (1960)

[S74] Erlandsen, A : Oversikt over geistligheten i det nordenfjelske

[S75] Irgens, Aage Henrik: Sogneprest Lorentz Andersøn Dass til Trondenes

[S76] Eli Irene Tubaas, Ålesund (Sep 2002)

[S77] Lillevold, Eyvind: Vinger Bygdebok, bd. II (1975)

[S78] Robelin, Roger de: Skanke ätten (1995)

[S79] Personalhistorisk Tidsskrift, bd. 4

[S80] Erlandsen, A : Geistligheden i Trondhjems Stift. 1844-55

[S81] Bygdén: "Hernösand stifts herdaminne"

[S82] Hasselberg, Bertil: Supplem. til Bygdén: "Hernösand stifts herdaminne" (1964)

[S83] Bodin bygdebok, bd. II-3

[S84] Norum, Thomas: Den nordenfj. gren av slekten Blix fra Jemtland (Oslo, 1967)

[S85] Strinda bygdebok

[S86] Hårstad, Kjell: Selbu i fortid og nåtid, bd. 1

[S87] Aalborg, Odd Roar: e-mail 13.04.2005 / aalborglinie(a)c2i.net

[S88] Mørkvig, Svend Åge: Mechlenburg - Patricierslægt gennom 500 år (1986)

[S89] Sykkylvs-bøkene

[S90] Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, bd. XVII

[S91] Biri-Snertingdal Bygdebok

[S92] Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, bd. XXXV, hf.1 (Art. "Krabbe")

[S93] Personalhistorisk Tidsskrift, 3.r.VI

[S94] Skogns historie, bd. I

[S95] Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, bd. XX

[S96] Trondhjemske Samlinger, bd. 6

[S97] Olstad, Harald: Familien Akeleye

[S98] Norske offiserer, bd. II

[S99] Nielsen, Yngvar, dr.: Kampen om Trondhjem 1657-1660. Festkrift (Tr.h. 1897)

[S100] Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, bd. XVI

[S101] Vatten, Ingeborg Åsen: "Dokter'n vår" (1978)

[S102] Singsåsboka, bd. II (Lodgaard, Chr., 1958)

[S103] Roaldset, Ottar: Tustna Bygdebok, bd. II (1986)

[S104] Vaagland, N. M.: Halsaboka, bd. II (1955)

[S105] Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, bd. VII

[S106] Gether, Knut: "M.ald.fam. fra Flensb, N.Frisl, eft.k. i Dk/No/Ty", DHH, 1986-7

[S107] Dahl, Svein T.: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1600-1700

[S108] Personalhistorisk Tidsskrift, 2.r.V 1890 (Art. av Schøller, C.E.A.)

[S109] Dahl, Svein T.: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660

[S110] Torpe, L. H.: Ættarbok for Kvam (Hordaland), bd. 2: Øystese (1957)

[S111] Roaldset, Ottar: Tustna Bygdebok, bd. III (1986)

[S112] Schiørn, Frederik (prost): 'Den Norsk kirkes embeder og Prester'

[S113] Vaagland, N. M.: Halsaboka, bd. III (1957)

[S114] Singsåsboka, bd. III (Lodgaard, Chr., 1958)

[S115] Statsarkivet i Tr.hj., Pantereg. - Realreg. C, Oppdal Tinglag 1. nr. 278-430

[S116] Vigerust, Tore H.: Adelsnytt (Genealogen 1/99)

[S117] Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, bd. V

[S118] Værdalsboka, bd. IIa

[S119] Dahl, Svein T.: Geistligheten i Norge

[S120] Loupedalen, Torjus: Kviteseid bygdesoge, bd. I (1956)

[S121] Sollied, Henning: Blix'erne av Jemtland. En norsk-sv. storsl. (NST III, 1931)

[S122] Åmot Bygdebok (Rena)

[S123] Sjømæling, Ola: Skyldfolket vårt fra Storvik i Gjemnes på Nordmøre (1979)

[S124] Hyldbakk, Hans: Folk og Heimar i Åsskard (1987)

[S125] Oldervik, Finn: Årsskrift for Nordmøre Historielag (1988)

[S126] Wang, Finn A.: Innlegg i Tønsberg Blad, art. VIII (1976)

[S127] Hagerups lexicon (Dansk)

[S128] Gjessing: Jubellærere

[S129] Landbohistorisk Selskabs Adkomstregistrering 1513-1550

[S130] Dansk biografisk leksikon, bd. 18

[S131] Reventlow Pedigree

[S132] Slekten Wetlesen i Norge

[S133] Hvaler bygdebok

[S134] Adelsprosjektet: Benkestokk-seminaret. Meløy 14-15 August 1999 (Oslo, 1999)

[S135] Hougen, E.: 'Slekten Gyldenløve til Austråt', NST XIV (1954)

[S136] Vik, Knut O.: "Lindås-soga", i Årsskrift for Nordmøre Historielag (1928)

[S137] Aalborg, Odd Roar: Innl. i deb. 23713/DA, 28.02.2005 / aalborglinie(a)c2i.net

[S138] Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, bd. XI

[S139] Lyngstad, Jonny: Eideboka (utgitt 1998 av Eide Kommune)

[S140] Sommerschild, Henrik: Slekten Sommerschild-Sommerschield (Oslo 1951)

[S141] Sømna Bygdebok, bd. II

[S142] Tandberg, Elisa: Familien Kjerschow. Oslo (1940)

[S143] Stjørdalsboka, bd. 1, del 2

[S144] Bygdén: "Hernösand stifts herdaminne", bd. II

[S145] Finne-Grønn, S.H.: Elverum. En bygdebeskrivelse, bind II (1921)

[S146] Schøning, A.: Nordland-slekten Schøning i 360 år (1927)

[S147] Dale, Bjørn Jonson: Art. i Norsk Biografisk Leksikon (2000)

[S148] Norsk Prestehistorie (Norsk Slektshistorisk Forening's hjemmeside)

[S149] Engelhart, Gustaf: Släkten Engelhart (från Norge) (1986)

[S150] Vigerust, Tore H.: Sl.t. Skjønnebølle, Rostvig, Bernhoft / Forel. manus (2000)

[S151] Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, bd. XXX (Art. av Kjeld Bugge)

[S152] Eggen, Gunnar / Agjen, Gjermund: Eggenslekten - forfedre og ættlinger (2001)

[S153] Kinappel, O.M. : Foged Rasmussen og Assessor Brüghmanns slekt

[S154] Lampe, Johan Fredrik: ±Bergen Stifts Biskoper og Præster efter Reformationen

[S155] Berg, Henry: 'Julemordet', Trondhjemske Samlinger 3-2-1 (1962) (Artikkel)

[S156] Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, bd. XV

[S157] Bygdebok "Aurskog og Blaker", bd. I

[S158] Sollied, Henning: Kildekrit. u.søkelser vedr. nogen m.aldersl., Bolt II

[S159] Bjerke Kaare: Artikkel i "Runar"

[S160] Hedmark Slektshistorisk Jubileumstidsskrift (1939)

[S161] Wiger, Ingeborg: "Slekter et. Guldsmed Berendt Platt 1600-1800" (Hamar, 1975)

[S162] Castberg, A. St.: "Slekten Stabel-Stabell"

[S163] Castberg, A. St.: "Slekten Stabel-Stabell, 1200-1950" (Mallingske, Oslo, 1955)

[S164] Kvikneboka, bd. 2

[S165] Gudbrandsen, Terje: Bodin Bygdebok, bd. II.4 (1992)

[S166] Lillevold, E.: Åmodt bygdebok, bd. 2 (1971)

[S167] Støver, Arvid: St.tavle f. Bergensborger Jesper Tays (Theiss-Theiste) (1981)

[S168] Bodin bygdebok, bd. II-5

[S169] Brandt, Wilhelmine: Slægten Benkestok (1885)

[S170] Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, 1928-29

[S171] Slektsboka for Frei

[S172] Husmannssoga for Inderøy

[S173] Beitstadboka, bd. II

[S174] Engelstad, Sigurd: "Mag. Troels Christens. Krog ..", NST bd. 20, hf.3 (1966)

[S175] Bygdebok for Veldre

[S176] Daae, Ludvig: Det gamle Christiania 1624-1814. Kristiania (1924)

[S177] Hansen, Emil: Nordreisa bygdebok

[S178] Gards- og ættesoge for Tingvoll, bd. II

[S179] Bjørkenes B.H. og Jensen M.: Folk og slekt i Gamle Trondenes (1997)

[S180] Rogne, M.: Grytten Prestegjeld's kallsbok (1929)

[S182] Rian, Øystein: Vestfolds Historie 1671-1821

[S183] Coldevin, Axel: Jordegods og storgårder i Nord-Norge (1989)

[S184] Hjort, Otto: Uddrag af Slægterne Friis (Kristiania, 1911)

[S185] Verdalsboka: Ras i Verdal, Bd. B

[S186] Stjørdalsboka, bd. 2, del 2

[S187] Kvæfjordboka, bd. 1

[S188] Lind, Asbjørn: Gårds- og slektshistorie for Sørfold

[S189] Ellingsen, Charles: Slekten Ellingsen (Utgitt av Terje Pedersen)

[S190] Kristiansund, bd. II

[S191] Richter, Gurine: Stamtavle over slægten Richter (Bergen, 1910)

[S192] Sømna. Gård og slekt, bd. II, Namsos 1989

[S193] Stange bygdebok

[S194] Veidholmen

[S195] Nordlands-slægten Schøning i 360 aar

[S196] Reppe, Joh. G.: "Ofotens kirke-, preste- og klokkerhistorie"

[S197] Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, bd. XXX (Art. av Bugge)

[S198] Dahl, Svein T.: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660 (Tr.h. 1999)

[S199] Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, bd. XIII

[S200] Finne-Grønn, S.H.: Mag. Jac. Jacobsen Wolf - Rektor i Oslo 1584-1594. (1945)

[S201] Meyer, Tore: Astafjord Bygdebok

[S202] Bygdeboka for Skjervøy, bd. 2

[S203] Øyane, Lars E.: Gards- og Ættesoge for Luster kommune, bd. II (1986)

[S204] Ytreberg: Nordlandske handelssteder

[S205] NST 1932 bd. III (art. av S. H. Finne-Grønn)

[S206] Borge og Valberg bygdebok bd. V

[S207] Steimoeggen, Einar: Alvdal bygdebok

[S209] Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, bd. VI

[S210] Nordmøre Historielag (1946-1955)

[S211] Lassen, Wilhelm: Biskop i Lund Dr. Mats Jenssøn Medelfarts agnat. descendenter

[S212] Skrolsvik, Terje: Slekten Trane fra Viborg i Danmark (Bergen, 1999)

[S213] Personalhistorisk Tidsskrift, III-1

[S215] Rigens Forfølgningsbog nr 9, folio 98

[S216] Hundrup, F.E.: Oluf Bangs Efterkommere paa Sværdsiden (1875)

[S217] Norsk Slekshistorisk Tidsskrift, XVI

[S218] Kvikne bygdebok

[S219] Lærdal Bygdebok

[S220] Pavels, Claus (1769-1822): Dagbøker (1812-1822) (Biskop i Bergen fra 1817)

[S221] Friis, Inga: Opptegnelser fra det gamle Porsgrunn

[S222] Danmarks Adels Aarbog (DAA) 1893

[S223] Norsk slektskalender, bd III, NST, 1979

[S224] Kirkebok for Røros 1727-66

[S225] Fjeldstad, Gerd: "Fra adel til bumenn - nordlandsslekter"

[S226] Personalhistorisk Tidsskrift, bd. 1, 1910

[S227] Personalhistorisk Tidsskrift, 2.r.III (Artikkel: "Slægten Schult i Norge")

[S228] Sollied, O. : Bergensfamilien Widing

[S229] Steinnes, Asgaut (1892-1973): Koll-ætti i Ryfylke. Haugesund, 1925

[S230] Myhre, Jørgen: "Hvem var hvem i Agder"

[S231] Stamtavle over Familien Motzfeldt (Kristiania, 1883)

[S232] Seljordsåga, bd. II

[S233] Leivdal, N. T.: Gards- og ætteseoge for Gjemnes, bd. I

[S234] Holm, Else Marie: NSHT 29, artikkelen "Holberg-jubileum"

[S235] Hornemann

[S236] Collett, A.: Gamle Christianiabilder

[S237] Finne-Grønn, Norsk Personalhistorisk Tidsskrift I og III

[S238] (iflg. innskrift på kisten)

[S239] Der Bodø ble til (bok)

[S240] Hasselberg, Kåre: Artikkel i NST 37 (2000)

[S241] Kolltveit. Ola: Bygdesoga for Granvin, Ulvik og Eidfjord, bd. 1

[S242] Bygdebok for Nærøy, bd. IV

[S243] Stavanger Domkapitels Protokol (1571-1630)

[S244] Dahle, H: "Røros kobberværk 1644-1894"

[S245] Robelin, Roger S. de: "Fjell-folk" nr. 12 (1987)

[S246] Sommerfeldt, Halfdan: Stamtavle over Slægten Sommerfeldt (Bergen, 1873)

[S247] Bøe, Iver P.: "Optegn. om Bø-sl. i Gausdal 1659-1826", Bygd og Bonde (1926)

[S248] Frøyset, Helge: Bygdebok for Eidsberg og Mysen, bd. IV (1994)

[S249] Tjeldsund gård og slekt, bd IIA

[S250] Kulseng, Bodil: "Røkenes i Trondenes" (1994)

[S251] Dahl, Svein T.: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1600-1700 (1999)

[S252] Den falsterske geistlighets pers.historie (1851)

[S253] Finne-Grønn: Arendahls Geistlighed

[S254] Andøy bygdebok

[S255] Mølleropslekten i Norge

[S256] Vigerust, Tore: Slekten Paasche i Børsa - fra Fredriksh. (Okt 2003, Internett)

[S257] Essendrop, J.: Biskop Dorph's Fortegnelse paa de adelige Familier...' (1761)

[S258] Boka "Christian Aleksandersen - en eventyrer på hav og land"

[S259] Munthe, C. M.: Vore Fælles Aner

[S260] Gram, Ida: Stamtavle over familien Brodtkorp (1904)

[S261] Grønli, Oddvar: Budde-ætta frå Jamtland

[S262] Kielland, Axel: Stavanger Borgerbog 1436-1850 (1935)

[S263] Personalhistorsik Tidsskrift, 1991:2 : Artikkel om "Chr.4 som make og far"

[S264] Norsk slektskalender, bd I, NST, 1949

[S265] Sollied, Henning: "Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt"

[S266] Marstrand, Anders: Et livs- og tidsbillede fra den store nordiske krig, NST 2

[S267] NST, særtrykk nr. II 1969 (artikkel av Christianne Undset Svarstad)

[S268] Giessing, Christopher: "Nye Saml... Jubel-Lærere" 1779-86, bd. III, 1 (1978)

[S269] Fjelstrup, Aug. : 'Agnete Sophie Budde' (art. i Personalhist. Tidsskrift 6 V)

[S270] Fougner, Elisabeth: Mægler og stadscapitaine Thomas Bang's efterkommere

[S271] NST 34 (atrikkel)

[S272] Danmarks Adels Aarbok for 1903, 20. årgang

[S273] Wiberg, S. V.: "Almindelig dansk præstehistorie"

[S274] Smith Faye, Gabriel: "Bidrag t. Hølands Menigheds og .. Historie", Chria. 1866

[S275] Ugulen, Jo Rune: Artikkel i NST (1998)

[S276] Bygdeboka for Beitstaden, bd. II

[S277] Tysnes-boka

[S278] Norsk biografisk leksikon, 1. utg., bd. 9 (1940) (Frederik Grøn's artikkel)

[S279] Kirkebok for Ofoten: 863.A04 - Film 3, post 26

[S280] N. Nicolaysen: Bergen Borgerbok 1550-1751 (Kristiania, 1878)

[S281] Stavanger Domkapittelprotokoll

[S282] Halsaboka (1964), bd. III

[S283] Seljedal, Ivar: Sunndalboka, bd. IV (1967)

[S284] Thomle, E.A.: Personalhistorisk Tidsskrift, 4. rekke, 1. bd., 1898

[S285] Personalhistorisk tidsskrift, Rekke 4 VI (1903)

[S286] Støren, R. (berging.): Kvikne Kobberverks historie (1946)

[S287] Osterman, H.: Normænd på Grønland

[S288] Sømna Bygdebok, bd 1 (Olderbakken)

[S289] Sømna Bygdebok, bd I (Olderbakken)

[S290] Aas, Einar K. : Slekten Heide i 300 år, Tønsberg

[S291] Slekten Figenschou, side 210

[S292] Slekten Figenschou

[S293] Soga over Fusa

[S294] Borch, Thorgeir: Borch-slektsbok (Skien 1907)

[S295] Sunndalsboka, bd. 3

[S296] Personalhist. Tidsskr. IX, 2

[S297] Hyldbakk, Hans: 'Heimar og ætter i Stangvik', bd. II

[S298] Norsk Slektshistorisk Tidsskrift (1928)

[S299] Ætt og Heim (1980) og (1981)

[S300] Jakobsen, M. : "Alstahaug kanikgjeld" (Mosjøen, ca. 1915)

[S301] Slægten Astrup

[S302] Kielland: 'Stavanger Borgerbok'

[S303] Oterhals, Leo: "Nød og roser"

[S304] Smøla Bygdebok, bd. II

[S306] Haukedal, Jens: Busetning og folkeliv i Soknedal, bd I

[S307] Bygdeboka for Nes på Romerike, bd II

[S310] Nesna sogn, bd. 1

[S311] Beiarn - natur, kultur og slekt gjennom tidene. 1. Tida fram til år 1800

[S312] Diplomatarium Norvegicum (volumes I-XXI) Bd. II

[S313] Gjermundsen, Th.: 'Ættekretser i Strand og Årdal'. Art. i 'Ætt og heim' (1948)

[S314] Bassøe, Hans Christian: Stamtavle over familien Bassøe (1899)

[S315] Sollied, Thora: Wallemboka (et. oppt. av Ingeborg Gade, f.Wallem) Bergen 1934

[S316] Faye, Gabriel Smith: Familien Heyerdahl (1857)

[S317] Ættebok for Kyrkjebø

[S318] Slegten Stenersen (1924)

[S319] Meinich-familien i Danmark og Norge, bd. 1

[S320] Svendsen, Bastian: 'Christiania Stifts Præstehistorie', 2. del, bd. 1

[S321] Tustnaboka, bd. 1

[S322] Aalborg, Odd Roar: 12.04.2005 / aalborglinie(a)c2i.net

[S323] Rørosboka, bd. 5

[S324] Skedsmo-boka

[S325] Løwold, A. O.: Fra Jæderen, Stavanger (1888)

[S326] Erlandsen, Andreas : Geistligheden i Trondhjems Stift, bd. 1. 1844

[S327] Norsk Biografisk Leksikon

[S329] Slekten Seip med biografiske opplysninger, Oslo, 1987

[S330] Personalhistorisk Tidsskrift, III, bd. 4 (Art. av E.A. Thomle)

[S331] Personalhistorisk Tidsskrift, bd. 1, 1880

[S332] Hunnes, Lars Kåre: Artikkel i Årbok for Fosen. 1974

[S333] Åsvang, Arnt O.: Falch, hf. 3

[S334] Castberg, A. St. : Slekten Müller fra Trondheim (1940)

[S335] Kirkeby, Bengt : Bygdebok for Enebakk, bd. II

[S336] Leirfall, Jon: Liv og lagnad i Stjørdalsbygdene, Bd. 1, del 2 (1968)

[S337] Slektsboka for Fauske og omeng, bd. III

[S338] Wibergs præstehistorie, bd. III

[S339] Fjellstad, Gerd: Fra Adel til Bumenn - Nordlandsslekter (1996)

[S340] Brandt, Erik: Kornett (Rasmus Johansen) Brandt (fra Eidsvold)'s sl. 1644-1944

[S341] Steinnes, Asgaut: "Matssønene og ætta deira", artikkel i NST 8 (1942)

[S342] Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, bd. XXV

[S343] Castberg, A. St.: Slekten Castberg gjennom 300 år (Oslo, 1938)

[S344] Nitter, Claus: Nitterslekten, 1568-1968

[S345] NST 9: Th. Bull: "Slekten Friling på Wald i Sørum"

[S346] Lampe: Bergens Stifts biskoper og prester

[S348] Dalgabes's Visitasbok

[S349] Fugelsøy, Maurits: "Skjervøy : et prestegjeld og et herred i Nord-Troms"

[S350] Sør-Odal-boka, bd. VI

[S351] Seljedal, Ivar: Sunndalsboka

[S352] Hyldbakk, Hans: 'Heimar og ætter i Stangvik'

[S353] Løland, Jacob Sverre: Sjernarøy bygdebok, bd I (Finnøy kommune 1972)

[S354] Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, XX 1 (Bugge)

[S355] Nærøyboken, bd. IV

[S357] Viberg, S.V.: En alminnelig dansk Præstehistorie (1870)

[S358] Lund, Kjell T.: "Han far. Prestehistorie og bygdeliv, Vang i Valdres" (1997)

[S359] Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, bd. VI (1945-)

[S360] Middelalderfamilier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge

[S361] Roaldset, Ottar: Tustna bygdebok, bd. 3

[S362] Voll, Johan Albert : Slekten Dishington (1942)

[S363] Mørch, Gustav: Fam. von Hadeln i Norge. NST 1 (1928)

[S364] Mamen, John: "Den norske gren av Slekten Mamen" (1946)

[S365] Pihl, Torbjørn: "Offisersslekten Flüg", NST XXXIV hefte IV

[S368] Bjørnørfolket III

[S369] Øyfolket i Flatanger

[S370] Kvikneboka

[S371] Finne-Grønn, H.: Solørslekten Juell (NST 1934)

[S374] Bygdebok for Eidsberg og Mysen, gårdshistorie, bd. IV

[S375] Kirkeby, Birger: Epoker i Nittedals historie, bd. II (2004)

[S376] Ytreberg: Handelssteder i Finnmark

[S378] Snåsaboka IV

[S379] Bjercke, Alf R.: "En spesiell innvandring til Norge fra Italia for 200 år siden" (Slekt og Data, nr. 4, 2006)

[S380] Viborg Købstads Historie

[S381] Hegelund, Peder Jensen, Biskop i Ribe: "Almanakoptegnelser"

[S382] Finne-Grønn, S.H.: 'De første led av slegten Calmeyer', NST II

[S384] Tingvollboka, bind 1

[S385] Eideboka, bind 1

[S386] Gards- og ættesoge for Tingvoll, bd. I

[S387] Trysilboka, bd. 9, del 1 (2006)

[S388] Gjessing: Jubellærere, II, bd.2

[S389] Trysilboka, bd 2 (1946)

[S390] Wiberg: Dansk Prestehistorie

[S391] Bygdebok for Lesja, bd. 1

[S392] Rostrup, Randi: Skisse-art.: ±To menn ved navn Morten Hegelund fra Viborg på 1500-tallet, Juni 2007

[S393] Beyer, Absalon: "Absalon Beyers Dagbok"

[S394] Rummelhoff, Olaf Ludvig : Slekten (von) Rummelhoff (1976)

[S395] Solli: Artikkel: 'Ei ættetavle frå refomasjonstida', NST XIII (1952)

[S396] Bærum - en bygds historie, bd. II

[S397] Danielsen, Harry: "Hestmannøy og folket"

[S398] Todal, Anders: Gardtales i Stemshaug (1963)

[S399] Aurenes, Ola: Høyland gards- og ættesoge

[S400] Fugelsøy, Maurits : Skjervøy Bygdebok, bd. 2

[S401] Thomle, E. A.: Familien Hofgaard

[S402] Stjørdalsboka, bd. 2, del 2

[S403] Åsvang, Arnt O.: Falch, hf. 1

[S404] Leganger, Arnt Robert: Hovedoppg. i historie (Univ. i Bergen, 2006)

[S405] Michaelsen, Arvid

[S406] Graugaard, Esben, et. al.: Vesterlandets Konge - Christen de Linde. En vestjysk matador og hans slægt (Holstebro 2004)

[S407] Eidskog bygdebok, bd III

[S408] Storslett, Hartvig

[S409] Gjemnesboka, bd. 2

[S410] 'Familien von Schlanbusch'

[S411] Todal, Anders: Gardtales i Valsøyfjord

[S412] Leivdal, N. T.: Gards- og ætteseoge for Gjemnes, bd. I

[S414] Bygdebok for Nesjestranda (Veøy, Romsdal)

[S415] Familier i Moss 1829-1844

[S416] Hyldbakk, Hans: Folk og Heimar i Åsskard (1987)

[S417] Hyldbakk, Hans: 'Heimar og ættar i Stangvik', bd. III

[S418] Erlandsen, A.: Biografiske efterrettninger om Geistligheter i Trondheims stift

[S419] Hougen, E.: 'Slekten Gyldenløve til Austråt', NST XIV (1954)

[S420] Brandval, bd. II

[S421] Vossaboki (I) (Lars Kindem)

[S422] Gårds og Slektshistorie for Lødingen

[S423] Eideboka, bd. 2

[S424] Aalborg, Odd Roar: DIS Slektsforum: 'Holgersen-brødrene i Fillfjorden og deres ætt - rundt 1701' (2013)

[S425] Collett, Alf: Gamle Christiania-Billeder (Cappelens Forlag, Christiania, 1893)

[S426] Olafsen, Arnt: Sorenskrivere i Norge

[S427] Haugen, Ronny Rismyhr: Blix-art. i 'Tjukke Slekta' 3/2010, Sør-Østerdal Slektshistorielag

[S428] Tustnaboka, bd. 2

[S429] Inderøyboka, bd. III, Husmannssoga

[S430] Aglen, Gjermund: Otterøyboka, bd. I
Otterøya

[S431] RA, Danske Kanselli 1572-1799, Fcaa/L0019: Norske registre, 1704-1707

[S432] Aker Pantebok nr. I 4 (1762-1773)

[S433] Lyngstad, Jonny: Eide-boka

[S434] Aalborg, Odd Roar: Hitterslekt (http://www.hitterslekt.no)

[S435] Christiansen, Per Reidar: 'Eilif Arnoldssons ætt og etterslekt' (Agder Historielags Årsskrift nr. 70, 1994)

[S436] Harald Hals: Eidanger bygdehistorie

[S437] Huitfeldt-Kaas, H. J.: Efterretninger om familien Sibbern

[S438] Nordström, J.A.: Tormod Matsen til Strøm, fedrenes slekt, NST III

[S439] Tylvad, Janne: "Sorenskr. Gert Heibergs danske hustru Sophie Christensd. Holbek"
"Sorenskriver Gert Heibergs danske hustru Sophie Christensdatter Holbek"

[S440] Kolding Byfoged Tingbøger 1645-1701

[S441] Rasmussen, Ole Kaalund: Om biskop Erich Bredal, hans hustru og deres efterslægt, 3. udgave, april 2021

[S442] Innsetboka, bd. 2

[S443] Sjernarøy bygdebok, bd. 1


HTML created by GED2HTML v3.5e-WIN95 (Sep 26 1998) on 06/24/2023 12:09:30 .